Ap newydd BNF/BNFC / New BNF/BNFC app

Gallwch cael mynediad i’r British National Formulary (BNF) a’r British National Formulary for Children (BNFC) am ddim trwy ddefyddio’r ddolenni yn Evidence Search

Mae BNF hefyd wedi lawnsio fersiwn newydd o’r ap sy’n cyfuno cynnwys y BNF a BNFC mewn 1 ap. Mae angen i chi dynnu’r hen ap a gosod yr ap newydd.

Mae’r ap yn rhad ac am ddim i lawrlwytho, ac nid oes angen mewngofnodi.

BNF Publications icon

You can access the British National Formulary (BNF) and the British National Formulary for Children (BNFC) for free using the links in Evidence Search

BNF have also launched a new version of the app which now combines the BNF and BNFC content in 1 app.  You will need to uninstall the old app and install the new app.

It is free to download, no need to login.

Advertisements