Cyfeirnodi British National Formulary (BNF) ar-lein drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi Vancouver.

Yn eich rhestr cyfeirio fel:

Joint Formulary Committee. British national formulary [Rhyngrwyd]. Llundain: British Medical Association a Royal Pharmaceutical Society of Great Britain; [diweddarwyd 2019 Mawrth 21; dyfynnwyd 2019 Ebrill 9]. Ar gael yn: https://bnf.nice.org.uk/

Os ydych chi’n cyfeirnodi cofnod penodol o British National Formulary, e.e. Paracetamol:

 Paracetamol. Yn: Joint Formulary Committee. British national formulary [Rhyngrwyd]. Llundain: British Medical Association a Royal Pharmaceutical Society of Great Britain; [diweddarwyd 2019 Mawrth 21; dyfynnwyd 2019 Ebrill 9]. Ar gael yn: https://bnf.nice.org.uk/drug/paracetamol.html

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, rhowch wybod i ni.

Advertisements

Referencing the online British National Formulary (BNF) using the Vancouver style of referencing.

In the list of references:

Joint Formulary Committee. British national formulary [Internet]. London: British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain; [updated 2019 Mar 21; cited 2019 Apr 11]. Available from: https://bnf.nice.org.uk/

 Referencing a particular entry from the online British National Formulary e.g. Paracetamol:

Paracetamol. In: Joint Formulary Committee. British national formulary [Internet]. London: British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain; [updated 2019 Mar 21; cited 2019 Apr 9]. Available from: https://bnf.nice.org.uk/drug/paracetamol.html

Any questions please let us know.

Ap newydd BNF/BNFC / New BNF/BNFC app

Gallwch cael mynediad i’r British National Formulary (BNF) a’r British National Formulary for Children (BNFC) am ddim trwy ddefyddio’r ddolenni yn Evidence Search

Mae BNF hefyd wedi lawnsio fersiwn newydd o’r ap sy’n cyfuno cynnwys y BNF a BNFC mewn 1 ap. Mae angen i chi dynnu’r hen ap a gosod yr ap newydd.

Mae’r ap yn rhad ac am ddim i lawrlwytho, ac nid oes angen mewngofnodi.

BNF Publications icon

You can access the British National Formulary (BNF) and the British National Formulary for Children (BNFC) for free using the links in Evidence Search

BNF have also launched a new version of the app which now combines the BNF and BNFC content in 1 app.  You will need to uninstall the old app and install the new app.

It is free to download, no need to login.

British National Formulary APA style

There have been a few queries recently regarding referencing the BNF.  Below you can find an example of how to do this in text and in the reference list.

Referencing the BNF (Printed/Website/App version)

In text:
Joint Formulary Committee (2018) or (Joint Formulary Committee, 2018).

In the reference list:
Joint Formulary Committee. (2018). British national formulary 75. London: BMJ Publishing and the Royal Pharmaceutical Society.

or

Joint Formulary Committee. (2018). British national formulary. Retrieved from             https://bnf.nice.org.uk/

or

Joint Formulary Committee. (2018). British national formulary / British national formulary  for  children (Version 1.3.9) [Mobile application software]. Retrieved from https://play.google.com/store

 

Referencing a particular entry (Printed/Website/App version)

In text:
“Paracetamol” (2018) or (“Paracetamol,” 2018).

In the reference list:
Paracetamol. (2018). In British national formulary 75. London: BMJ Publishing and the Royal Pharmaceutical Society.

or

Paracetamol. (2018). In British national formulary. Retrieved from https://bnf.nice.org.uk/drug/paracetamol.html

or

Paracetamol. (2018). In British national formulary / British national formulary  for  children (Version 1.3.9) [Mobile application software]. Retrieved from https://play.google.com/store