Croeso i’n myfyrwyr newydd Meddygaeth Mynediad i Raddedigion/ Welcome to our new Graduate Entry Medicine Students

Yr wythnos hon rydym yn croesawu ein myfyrwyr Meddygaeth Mynediad i Raddedigion. Byddwch yn cael eich sesiynau cynefino yn y Llyfrgell yrr wythnos hon, ond dyma ychydig o awgrymiadau defnyddiol ar gyfer yr wythnosau cyntaf:

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu agor eich cyfrif e-bost ac edrychwch yn eich mewnflwch yn rheolaidd.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu cael mynediad at Blackboard a’ch amserlen ar Celcat.
  • Cerddwch o gwmpas y Llyfrgell ac edrychwch ble mae eich llyfrau’n cael eu cadw.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi casglu’ch cerdyn adnabod myfyriwr.

I gysylltu â ni, anfonwch neges e-bost i medlib@swansea.ac.uk, ffoniwch 01792 602240, siaradwch â ni drwy Holi Llyfrgellydd (Sgwrs Fyw) neu galwch heibio’r Llyfrgell i gael sgwrs ag aelod o’r tîm!

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth ynglŷn â’r adnoddau Llyfrgell ar gyfer eich maes pwnc, darllenwch eich Canllawiau Llyfrgell http://libguides.swansea.ac.uk/medicine

 

This week we are welcoming our new Graduate Entry Medicine students.  You will see us for your Library inductions very soon, however here are a few tips for the first few weeks:

  • Make sure you can access your email account and check it regularly.
  • Make sure you can get into Blackboard and your timetable on Celcat.
  • Walk around the Library and see where your books are located.
  • Make sure you’ve collected your student ID card.

If you need to contact us please email medlib@swansea.ac.uk, phone 01792 602240, chat to us via Ask a Librarian (Live Chat) or pop past the Library and speak with one of the team!

If you would like more information about Library resources for your subject area, please have a look at your Library Guides http://libguides.swansea.ac.uk/medicine

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s