5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor). Diwrnod 2.

Diwrnod 2. Erthyglau mewn Cyfnodolion

Mae erthyglau mewn cyfnodolion yn ffynhonnell wych o wybodaeth ddiweddar a dibynadwy. Mae eich darlithydd ar gyfer SHN126 wedi argymell mwy nag ugain o erthyglau i chi eu darllen (does dim angen i chi ddarllen pob un!) sydd yn adran Rhestr Ddarllen y modiwl hwn ar Blackboard.

O edrych ar restr ddarllen SHN126, mae eich darlithydd wedi argymell eich bod yn darllen erthygl o’r enw, Professional practice skills for nurses written by Winnifred Groves.

Mae ychydig yn rhagor o wybodaeth mewn erthygl mewn cyfnodolyn y mae angen i chi ei nodi er mwyn cyfeirnodi’n gywir. Y prif adrannau y bydd angen i chi eu nodi er mwyn cyfeirnodi erthygl mewn cyfnodolyn yn gywir yw:

  • Awdur(on)
  • Blwyddyn cyhoeddi
  • Teitl yr erthygl
  • Enw’r cyfnodolyn
  • Cyfrol
  • Rhif y Rhifyn (os oes tudaleniad parhaus yn unig h.y. os yw pob rhifyn yn dechrau ar dudalen 1)
  • Rhif y dudalen
  • doi (os ar gael)

Os yw’r erthygl gyda chi o’ch blaen, mae’r wybodaeth hon fel arfer ar y dudalen gyntaf. Neu, chwiliwch am yr erthygl yn iFind (catalog y Llyfrgell), gan ddefnyddio’r tab Erthyglau a mwy, a byddwch yn gallu gweld y wybodaeth lyfryddiaethol angenrheidiol er mwyn cyfeirnodi’n gywir.

Dyma sut y byddai’r erthygl yn edrych yn y Rhestr Gyfeiriadau

Groves, W. (2014). Professional practice skills for nurses. Nursing Standard, 29(1), 51.

Dyfynnu o fewn y testun

Weithiau, efallai y byddwch am ddefnyddio dyfyniad uniongyrchol yn eich aseiniad, ond ceisiwch ddefnyddio dyfyniadau’n gynnil, oherwydd mae aralleirio’n dangos mwy o ddealltwriaeth o’ch pwnc.

Os dewiswch gynnwys dyfyniad uniongyrchol, mae’n bwysig iawn eich bod yn defnyddio dyfynodau ac eich bod bob amser yn cynnwys rhifau tudalen. Mae nifer o ffyrdd y gallwch wneud hyn:

Ar ddechrau’r frawddeg:

Yn ôl Groves (2014, t. 52) “The commitment to provide excellent care that is safe, compassionate and holistic is integral to nursing”

Neu

Yn ôl Groves (2014) The commitment to provide excellent care that is safe, compassionate and holistic is integral to nursing” (t. 52).

Ar ddiwedd y frawddeg:

The commitment to provide excellent care that is safe, compassionate and holistic is integral to nursing” (Groves, 2014, t. 52).

Sawl awdur y dylwn ei gynnwys?

Gall erthyglau mewn cyfnodolion, a llyfrau, gael eu hysgrifennu gan sawl awdur, ac mae gan APA reol benodol ar gyfer sawl awdur y dylid ei gynnwys yn y testun.

Beth am ddefnyddio’r erthygl hon fel enghraifft:

Williams, V., Kinnear, D., & Victor, C. (2016). ‘It’s the little things that count’: Healthcare professionals’ views on delivering dignified care: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing, 72, 782-790.

Os oes gan yr adnodd yr hoffech ei ddefnyddio dri i bum awdur (fel yr enghraifft hon), rhaid i chi gynnwys pob awdur y tro cyntaf y dyfynnwch hwy, felly byddai’n edrych fel hyn yn y testun:

Dyfyniad cyntaf

Yn ôl Williams, Kinnear a Victor (2016) mae cynnal urddas yn rhan bwysig o ofal nyrsio.

Neu

Mae cynnal urddas yn rhan bwysig o ofal nyrsio (Williams, Kinnear, & Victor, 2016).

Ail ddyfyniad

Am eich bod wedi cynnwys y tri awdur yn y dyfyniad cyntaf, gallwch nawr ddefnyddio et al. ar gyfer unrhyw ddyfyniadau eraill yn y testun.

Noda Williams et al. (2016) fod cynnal urddas oedolion hŷn yn hynod bwysig.

Neu

Mae cynnal urddas oedolion hŷn yn hynod bwysig (Williams et al., 2016).

Os oes gan yr adnodd yr hoffech ei ddefnyddio chwe awdur neu fwy, gallwch ddefnyddio et al. ar gyfer y dyfyniad cyntaf.

Oes gennych chi gwestiwn? Holwch gan ddefnyddio’r botwm Sgwrs Fyw Holi Llyfrgellydd, yr adran sylwadau yn y blog, ar y tudalen Facebook neu drwy Twitter gan ddefnyddio’r hashnod #su5dor. Yfory byddwn yn edrych ar wefannau a dogfennau ar-lein.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s