Argyfwng tai – polisi tai

Lyons, M., Murphy, L., Snelling, C. & Green, C. (2017). What more can be done to build the homes we need? The Lyons edited collection. Adalw Gorffennaf 5, 2017, o http://www.ippr.org/files/publications/pdf/Lyons_Edited_Collection_June_2017.pdf?noredir

Ym mis Mehefin 2017, cyhoeddodd y Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus (IPPR) gasgliad o draethodau yn edrych ar broblemau’r argyfwng tai a’r atebion posib. Mae’r traethodau’n ymdrin ag amrywiaeth o faterion polisi tai, ac maent yn cynnwys trosolwg gan Syr Michael Lyons.

O swyddogaeth yr awdurdodau lleol i gymdeithasau tai a’r sector preifat, i ansawdd cartrefi, gardd-ddinasoedd a threfi newydd, i’r syniad o bartneriaethau tai dan arweiniad cyflogwyr a thai ar gyfer pobl hŷn, mae’r cyhoeddiad hwn yn cynnwys cyfoeth o syniadau a gwybodaeth a fydd o ddiddordeb i fyfyrwyr polisi cymdeithasol.

Gellir lawrlwytho’r casgliad o draethodau o wefan IPPR .

Advertisements

2 thoughts on “Argyfwng tai – polisi tai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s