1000 Lives Improvement

Rydym wedi cael cwpwl o ymholiadau yr wythnos hon ar sut i gyfeirnodi ddefnyddiau wedi’u ysgrifennu gan 1000 Lives Improvement.  Felly dyma’r atebion i chi:

Os yr ydych am gyfeirio at y llyfryn The Quality Improvement Guide yna ddilynwch yr esiampl yn ein canllaw APA ar gyfer Cyhoeddiadau Swyddogol ar-lein.

Yn y testun:
1000 Lives Improvement (2014) NEU (1000 Lives Improvement, 2014)

Yn y rhestr o gyfeiriadau:
1000 Lives Improvement. (2014). The quality improvement guide. Retrieved from http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1011/Quality%20Improvement%20Guide%20-%203rd%20edition%20%28IQT%29%20WEB.pdf

Pwysig:
Yn eich rhestr o gyfeiriadau mae angen rhestru o dan O.
Trin y rhifolyn fel petai wedi’i sillafu (er enghraifft, trin “1000” fel “One Thousand”).
—————————————————————————————————————————————-We’ve had a few queries about how to reference 1000 Lives Improvement materials this week so here are a few tips:

If you wanted to reference this booklet The Quality Improvement Guide follow the example in our APA guide for Online Official Publication.

In text:
1000 Lives Improvement (2014) OR (1000 Lives Improvement, 2014)

In the reference list:
1000 Lives Improvement. (2014). The quality improvement guide. Retrieved from http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1011/Quality%20Improvement%20Guide%20-%203rd%20edition%20%28IQT%29%20WEB.pdf

Important tip:
In the reference list this would file alphabetically under O.
Treat the numeral as though it was spelled out (for example, alphabetise “1000” as if it was “one thousand”).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s