Cyfeirnodi British National Formulary (BNF) ar-lein drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi Vancouver.

Yn eich rhestr cyfeirio fel:

Joint Formulary Committee. British national formulary [Rhyngrwyd]. Llundain: British Medical Association a Royal Pharmaceutical Society of Great Britain; [diweddarwyd 2019 Mawrth 21; dyfynnwyd 2019 Ebrill 9]. Ar gael yn: https://bnf.nice.org.uk/

Os ydych chi’n cyfeirnodi cofnod penodol o British National Formulary, e.e. Paracetamol:

 Paracetamol. Yn: Joint Formulary Committee. British national formulary [Rhyngrwyd]. Llundain: British Medical Association a Royal Pharmaceutical Society of Great Britain; [diweddarwyd 2019 Mawrth 21; dyfynnwyd 2019 Ebrill 9]. Ar gael yn: https://bnf.nice.org.uk/drug/paracetamol.html

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, rhowch wybod i ni.

Advertisements

Referencing the online British National Formulary (BNF) using the Vancouver style of referencing.

In the list of references:

Joint Formulary Committee. British national formulary [Internet]. London: British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain; [updated 2019 Mar 21; cited 2019 Apr 11]. Available from: https://bnf.nice.org.uk/

 Referencing a particular entry from the online British National Formulary e.g. Paracetamol:

Paracetamol. In: Joint Formulary Committee. British national formulary [Internet]. London: British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain; [updated 2019 Mar 21; cited 2019 Apr 9]. Available from: https://bnf.nice.org.uk/drug/paracetamol.html

Any questions please let us know.

Critical Appraisal Skills Programme (CASP)

We’ve had a few enquiries about how to reference CASP using the APA 6th Swansea style of referencing.

In your list of references as:

Critical Appraisal Skills Programme UK. (n.d.). CASP checklists. Retrieved from https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/

In text the first time you cite, it would look like this:

Critical Appraisal Skills Programme (CASP) UK  (n.d.) or (Critical Appraisal Skills Programme (CASP) UK, n.d.)

Then any subsequent cites you can just use

CASP UK (n.d.) or (CASP UK, n.d.)

Any questions please let us know.

Critical Appraisal Skills Programme (CASP)

Rydym wedi cael rhai ymholiadau ynglŷn â sut i gyfeirio at CASP gan ddefnyddio arddull cyfeirio Abertawe APA (6ed arg.).

Yn eich rhestr cyfeirio fel:

Critical Appraisal Skills Programme UK. (n.d.). CASP checklists. Retrieved from https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/

Yn y testun y tro cyntaf y byddwch yn ei ddyfynnu, bydd yn edrych fel hyn:

Critical Appraisal Skills Programme (CASP) UK (n.d.)  neu (Critical Appraisal Skills Programme (CASP) UK, n.d.)

Yna ar gyfer dyfyniadau dilynol, gallwch ddefnyddio

CASP UK (n.d.) or (CASP UK, n.d.)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, rhowch wybod i ni.

Wiley Online Journals – Off campus

Unfortunately Wiley Online Journals are not working correctly off-campus.  I have done a short screencast on how to workaround this problem if you are accessing these journals off campus.  Please contact us if you need more help with this issue.

wileyerroroffcampus

Yn anffodus nid yw Cylchgronau Wiley Online yn gweithio yn iawn oddi ar y campws.  Dyma fideo byr ar syt i gael mynediad os ydych oddi ar y campws.   Os oes angen rhagor o gyngor arnoch yna cysylltwch gyda ni.

New APA online tutorial launched / Tiwtorial newydd APA wedi’i lawnsio

I hope you all enjoyed last week’s #su5dor course, during which we looked at the basics of how to reference using the APA style.  Based on the questions we’ve received, today we are launching our new online tutorial – APA referencing using the word referencing tool.  If you have any questions please let us know.

apa referencing using the word referencing tool

Gobeithio eich bod wedi mwynhau y cwrs byr ar-lein #su5dor.  Yn ystod yr wythnos buom yn edrych ar manylion allweddol ar sut i gyfeirio’n gywir wrth ddefnyddio’r arddull APA.  Ar ol eich adborth, heddiw rydym yn lawnsio ein tiwtorial newydd – APA referencing using the word referencing tool. Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch gyda ni.

5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor). Diwrnod 5.

Diwrnod 5. Offer defnyddiol.

Mae amrywiaeth eang o offer ar gael am ddim i’ch helpu gyda dyfynnu a chreu rhestr gyfeiriadau, ond nid oes un ohonynt yn berffaith, felly mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â hanfodion cyfeirnodi APA a’r pwyntiau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt.

Mae gan iFind, catalog y Llyfrgell, erfyn sy’n argymell sut y dylai llyfrau ac erthyglau mewn cyfnodolion edrych gan ddefnyddio arddull gyfeirnodi APA. Cliciwch ar ‘Llyfrgell’, yna ‘Gweithrediadau’, yna ‘Cyfeiriad’ i weld hyn. Rwyf wedi creu sgrinlediad byr i ddangos hyn i chi, cliciwch yma i’w wylio.

Gwiriwch hyn bob tro! Mae’n erfyn da, ond bydd yn gwneud rhai camgymeriadau, felly mae angen i chi wybod pa wybodaeth sydd ei hangen.

Google Scholar
Mae gan Google Scholar erfyn sy’n argymell sut y dylai llyfrau ac erthyglau mewn cyfnodolion edrych gan ddefnyddio arddull gyfeirnodi APA.  Cliciwch ar eicon y ddyfynnod (“) o dan y linc yn Google Scholar.

winter contextualizing the patchwork text Google Scholar

Gwiriwch hyn bob tro! Mae’n erfyn da, ond bydd yn gwneud rhai camgymeriadau, felly mae angen i chi wybod pa wybodaeth sydd ei hangen.

Cyfeirnodi gan ddefnyddio Word (rheoli ffynonellau)
Mae tab Cyfeirnodi ar y bar Offer yn Word, a all fod yn ddefnyddiol os ydych yn defnyddio’r un gliniadur neu gyfrifiadur i ysgrifennu aseiniadau. Bydd yn rheoli’ch ffynonellau ac yn defnyddio’r arddull APA gywir. Cymerwch gipolwg ar ein harweiniad gan ddefnyddio erfyn Cyfeirnodi Microsoft Word am ragor o fanylion ar gyfer ei ddefnyddio.

apa referencing using the word referencing tool

EndNote Online
EndNote yw’r erfyn y mae Prifysgol Abertawe’n tanysgrifio i’w ddefnyddio, felly mae fersiwn bwrdd gwaith ar gyfer cyfrifiaduron ar y campws, ond mae’r fersiwn ar-lein yn ddefnyddiol iawn, oherwydd gallwch ei defnyddio unrhyw le, cyhyd â bod gennych fynediad i’r rhyngrwyd. Mae ein harweiniad ar gael drwy glicio yma, a gallwn ddarparu hyfforddiant pellach os hoffech ei defnyddio. Gallwch greu eich llyfrgell ffynonellau eich hun a defnyddio’r nodwedd ddyfynnu wrth ysgrifennu yn Word, a fydd yn fformatio’ch cyfeiriadau yn arddull APA.

Diolch am gymryd rhan yn 5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor). Cofiwch fod cymorth a chyngor ar gyfeirnodi bob amser ar gael gan eich llyfrgellwyr CHHS. Gallwch drefnu apwyntiad un i un (hefyd ar gael drwy Skype), anfon e-bost atom neu ffonio’r Llyfrgell i siarad ag un ohonom. Mae hefyd llawer o gyngor defnyddiol ar ein tudalennau Canllawiau’r Llyfrgell.

Os ydych wedi mwynhau’r cwrs byr hwn, rhowch wybod i ni gan ddefnyddio ein ffurflen adborth fer.

Pob lwc gyda’ch aseiniad.