Cyfeirio at SNOB / Referencing SNOB

Rydym wedi cael un neu ddau o ymholiadau yn ddiweddar ynghylch a ble i ddod o hyd i gyfeiriad i’r offeryn asesu Strengths, Needs, Opportunities, Barriers (SNOB).  Mae yna nifer o lyfrau sy’n gyfeirio at SNOB dyma enghraifft (Darllenwch pennod 10).

Davis, N., Clark, A., O’Brien, M., Plaice, C., Sumpton, K., & Waugh, S. (2011). Learning skills for nursing students. Exeter: Learning Matters.

We’ve had a couple of queries recently about where to find a reference for the Strengths, Needs, Opportunities, Barriers (SNOB) assessment tool.  There are a number of books that reference SNOB, here is an example (Read chapter 10).

 

Advertisements

APA referencing – Caring through Welsh App

We’ve had a few enquiries recently about how to reference the Caring through Welsh app using the APA 6th Swansea style of referencing.

Below is an example of how to do this in text and in the reference list.

In-text:
Swansea University and Coleg Cymraeg Cenedlaethol (2014)
OR
(Swansea University & Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 2014).

In the reference list:
Swansea University., & Coleg Cymraeg Cenedlaethol. (2014). Gofalu trwy’r Gymraeg / Caring through Welsh (Version 1.0) [Mobile application software]. Retrieved from https://play.google.com/store

Cyfeirnodi APA – Ap Gofalu’r trwy’r Gymraeg

Rydym wedi derbyn ymholiadau yn ddiweddar ynglŷn â sut mae cyfeirnodi’r Ap, Gofalu trwy’r Gymraeg yn defnyddio arddull APA Fersiwn 6 Abertawe o gyfeirnodi.

Isod gweler enghraifft o sut mae gwneud hyn mewn testun ac yn y rhestr gyfeirnodi.

 Yn y testun:
Swansea University and Coleg Cymraeg Cenedlaethol (2014)
neu
(Swansea University & Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 2014).

 Yn y rhestr o gyfeiriadau:

Swansea University., & Coleg Cymraeg Cenedlaethol. (2014). Gofalu trwy’r Gymraeg / Caring through Welsh (Version 1.0) [Mobile application software]. Retrieved from https://play.google.com/store

Referencing PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) using the Vancouver style of referencing.

We’ve had a few enquiries recently about how to reference the PRISMA flow chart using the Vancouver style of referencing.

Below is an example of how to do this in-text and in the reference list.

 In-text: Give the PRISMA flow chart a title. Remember the citation number goes after the full-stop. Your citation can be placed in square or round brackets or you can use superscript- just be consistent throughout you assignment.

Figure 1. PRISMA flow chart showing etc.       .[1]

In the reference list:

Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS Medicine [Internet]. 2009 [cited 2018 Feb 9]; 6(7): e1000097 [5p.]. Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

Cyfeirnodi Vancouver- Cyfeirnodi PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)

Rydym wedi derbyn ymholiadau yn ddiweddar ynglŷn â sut mae cyfeirnodi siart llif PRISMA yn defnyddio arddull Vancouver o gyfeirnodi.

Isod gweler enghraifft o sut mae gwneud hyn mewn testun ac yn y rhestr gyfeirnodi.

 Yn y testun: Rhowch deitl i’r siart llif PRISMA. Cofiwch fod rhif y cyfeiriad yn dod ar ôl yr atalnod llawn. Gallwch gynnwys y cyfeiriad mewn cromfachau sgwâr neu grwn neu gallwch ddefnyddio uwchysgrif, cyn belled â’ch bod chi’n gyson drwy’r aseiniad.

 Ffigwr 1. PRISMA flow chart showing etc.       .[1] 

 Yn y rhestr o gyfeiriadau:

 Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS Medicine [Ar-lein]. 2009 [cyrchwyd 2018 Chwefror 9]; 6(7): e1000097 [5p.]. Ar gael ar: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

Referencing PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) using APA referencing.

We’ve had a few enquiries recently about how to reference the PRISMA flow chart using the APA 6th Swansea style of referencing.

Below is an example of how to do this in text and in the reference list.

In-text: (Figure 1 in italics). Give the PRISMA flow chart a title, e.g.:

Figure 1.  PRISMA flow chart showing etc  (Moher, Liberati, Tetzlaff, & Altman, 2009).

In the reference list:

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLoS Medicine, 6(7), e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

Cyfeirnodi APA – Cyfeirnodi PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses.

Rydym wedi derbyn ymholiadau yn ddiweddar ynglŷn â sut mae cyfeirnodi’r siart llif PRISMA yn defnyddio arddull APA Fersiwn 6 Abertawe o gyfeirnodi.

Isod gweler enghraifft o sut mae gwneud hyn mewn testun ac yn y rhestr gyfeirnodi.

 Yn y testun: (Ffigwr 1 mewn llythrennau italig). Rhowch deitl i’r siart llif PRISMA.

Ffigwr 1.  PRISMA flow chart showing etc  (Moher, Liberati, Tetzlaff, & Altman, 2009).

 Yn y rhestr o gyfeiriadau:

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLoS Medicine, 6(7), e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097